Featured post: 
Husritningar Om företaget

Published Post author

husritningByggkonsulten  är ett nygammalt företag som bildades under hösten 2007. Vi som arbetar i företaget har många års erfarenhet av golvläggning och byggnationer sen tidigare, vilket gör att vi jobbar snabbt och effektivt. Våra samarbetspartners har vi valt med omsorg och de är geografiskt spridda över hela landet. Tillsammans arbetar vi innovativt med välutvecklade och etablerade produkter för att uppnå det bästa resultatet.

Byggkonsulten  har inriktat sig mestadels på flytspackling i alla dess former. Vi gör ljudgolv på vindar, nybyggnationer, renoveringar, industrier samt installationsgolv med EPSCement som uppbyggnadsmaterial. Vi figurerar i dag mestadels i Stockholmstrakten men har även en del uppdrag i övriga delar av Sverige och i Norden. Den stora styrkan med Byggkonsulten är att vi jobbar flexibelt och effektivt och nära våra beställare redan från början i projekteringen. Detta för att få rätt produkt på rätt plats. På det viset kan vi hålla den beräknade budgeten.

Vi på Byggkonsulten  ser fram emot att få just Dig som samarbetspartner. Ring oss för mer information.

Yta och dimensioner
EnduroHus erbjuder timmerhus i ett flertal olika virkesdimensioner. I rundhugget timmer finns dimensionerna 150, 190, 210, 230 och 250 millimeter. Önskas planhyvlat timmer så finns det i dimensionerna 50, 70, 92, 115 och 140 millimeter. De hus vi erbjuder kan beställas med en totalyta på allt ifrån 20 till 670 kvadratmeter. Vidare så kan vi leverera timmerhus med såväl synliga som dolda knutar.

Pris
Priset på ett Endu är beroende av husets byggtekniska utformning och önskad kvalitet på fönster och dörrar. Generellt gäller att priset blir högre ju mer virke som förbrukas. Normalt gäller att kostnaden för ett Endu är väsentligt lägre än för ett motsvarande hus tillverkat av vanligt byggnadsmaterial.

Typer av leveranspaket
Endurohus erbjuder två olika typer av leveranspaket. Dels så erbjuds endast timmerstommar, vilket inkluderar dom bearbetade stockarna samt fästdetaljer som dymlingar, stålrör, dragstag och tätningslister. Och dels så erbjuder Endu ett komplett leveranspaket, vilket förutom själva timmerstommen, inkluderar leverans av allt nödvändigt konstruktionsmaterial för att färdigställa huset med innerväggar, golv och takpaneler mm. I leveranspaketet ingår inte inredningar och ytskikt.

För våra intressenter som önskar få sitt hus i inflyttningsklart skick rekommenderar vi att Ni anlitar en välrenommerad byggmästare för de återstående arbetena. Alternativt,
att byggmästaren tar över Ert kontrakt med Endu och att byggmästaren sedan överlåter huset nyckelfärdigt.

Köp- och beställningsprocess
Endu önskan är att hela köp- och beställningsprocessen ska vara mycket enkel. Det första som behövs är en ritning. Som tidigare angetts kan Ni som kund själv eller med hjälp av oss på Endu upprätta denna. Ritningen ska vara så exakt som möjligt, det vill säga, placering av fönster, dörrar och innerväggar måste tydligt framgå. Yta, virkesdimension och takhöjd är annan nödvändig information.

När Endu erhållit Er husritning upprättas en CAD-ritning utifrån vilken huset sedan tillverkas. Kunden tar givetvis del av CAD-ritningen innan en definitiv beställning görs. Leveranstiden är sedan normalt 8-12 veckor från det att huset beställs. Huset levereras till uppställningsplatsen där avlastning sker. Normalt erbjuder Endu inte resning av husen utan detta ombesörjs av köparen själv. Endu kan dock i vissa fall erbjuda arbetskraft till förmånligt pris gällande själva resningen av husen. Erbjudandet gäller främst lite större byggnationer.

Ni kommer garanterat att bli nöjda då Ni väljer att beställa ett Endu. Valet att bo i ett timmerhus är inte bara klokt ur praktisk och miljömässig synvinkel. Det är även ett val som kommer att ge dig en boendekvalitet i toppklass.

februari 14, 2014

Söka bygglov

Published Post author

Ska du söka bygglov? Och är bekymrad över hur du ska fylla i allt så det blir rätt? Våra jurister vet hur man gör, hör av dig till oss så får du hjälp!

Konsultation och rådgivning
Alltid efter alternativ efter dina behov
-exklusivt eller ekonomsikt
Tips om hur hus fungerar
Råd om var i huset du ska börja renoveraNy- och ombyggnationer
Design och inredning
Kök och badrum
Husrenovering
Tilläggsisolering
Takbeläggningar i tegel, papp eller plåt
Besiktning av villor och fastigheter
Besiktning av både nyproducerade och befintliga hus
Besiktning av nya putsade fasader
Besiktning angående AB 04-ABT 06Husskötsel och husvård
Fasadtvätt och impregninger
Fasadmålning
Lokalvård av hus och kontor
Häck- och gräsklippning
Rabattskötsel
m.m.
februari 14, 2014

bygglov och fastighetsrätt

Published Post author

Kostnadsfri hjälp vid tvist kring bygglov och fastighetsrätt

Du kan helt kostnadsfritt kontakta oss och berätta om vad du behöver hjälp med. Rör din fråga byggnadsnämnden, dolda fel eller något annat som rör fastighetsrätt? Vill du ha hjälp med att söka bygglov? Ring, eller fyll i formuläret till vänster så får du snabbt kontakt med någon i vår vänliga personal (maila eller faxa går också bra).

Våra jurister gör en bedömning och ger råd om vad vi skulle kunna göra. Oftast täcker din, eller motpartens försäkring våra juristers arvoden i en fastighetsrättslig tvist. Om det inte är så, kan du bli erbjuden vår policy; “ingen framgång – ingen kostnad”. Det innebär att genom kreativa lösningar och skickligt utförda förhandlingar ser våra jurister till att du får bästa möjliga utdelning. Om vi lyckas, får vi en provision på den ersättning du får i en process eller uppgörelse av motparten. Om vi inte når framgång i en tvist behöver du inte betala något.

februari 14, 2014

Bygglov

Published Post author

Bygglov

Hos oss  erbjuder vi alltid den inledande juridiska rådgivningen och analysen av ditt ärende gratis! Det ger dig en bättre bild över vilka möjligheter som finns. Kanske kan vi hjälpa dig att få ersättning för dolda fel eller att få igenom en bygglovsritning? Hos oss kan du få juridisk hjälp med bygglovsärenden, planärenden och övriga ärenden inom fastighetsrätt. Vi erbjuder både konsult- och bemanningsuppdrag samt processhjälp.

Du är varmt välkommen till oss med juridiska frågor som rör fastighetsrätt. Vi kan till exempel hjälpa dig med att söka bygglov, eller om du redan har blivit vägrad bygglov i byggnadsnämnden och vill överklaga till länsstyrelsen. En stor del av fastighetsrätten som vi arbetar med gäller fel i fastighet, bland annat dolda fel eller hjälp med planavvikelser som byggande på prickad mark samt råd om hur du kan placera en friggebod. I den typen av ärenden hjälper vi dig som klient att få ersättning genom process eller uppgörelse med motparten.

februari 14, 2014